fbpx

Legkisebb hajlásszög: sík, hornyolt tetőcserepek

Bramac Tectura, Bramac Reviva és a Tegalit Star tetőcserepek

A Bramac Tectura, a Reviva és a Tegalit Star tetőcserép a Bramac tetőrendszerek – Magyarországon eddig bevezetett – sík, hornyolt elemei.

A Bramac sík hornyolt tetőcserép fedések, az úgynevezett pikkelyes, egyszeres fedésekhez sorolhatók, ahol az elemek kapcsolódását hosszirányú kettős vízhorony biztosítja, s így a léctávolság a hajlásszögtől (is) függően a Tectura és Reviva tetőcserepek esetében 28,0 cm és 31,5 cm, valamint Tegalit Star tetőcserepeknél 31,2 cm és 34,0 cm között változhat.

A megengedett legkisebb hajlásszög

Az a hajlásszög, amelynél egy héjazati anyag a gyakorlatban, önmagában megfelelően esőbiztosnak (vízzárónak) bizonyult.
A Bramac sík, hornyolt tetőcserép-fedések legkisebb, önmagában esőbiztos hajlásszöge: 30°. Alátéthéjazattal azonban már 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazhatók. 20° és 25° közötti tartományban csak speciális módon kialakított alátéthéjazatra van szükség.

 

1. Tetőhajlásszögek

Hajlásszög (fok)
20°-25°
25°-30°
30°-45°
45°-60°
60° felett
Kiegészítő megoldások
Teljes felületű aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia szükséges
Legalább szélzáró, csapóesőálló tetőfólia szükséges
A fedés önmagában is esőbiztos
Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges
Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendő
Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges
Minden egyes cserép rögzítendő viharkapoccsal vagy szeggel
Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges

1.1. Kiegészítő megoldások

Kiegészítő megoldás szükséges:
– ha a hajlásszög kisebb az esőbiztos hajlásszögnél
– fokozott követelmények esetén
– magasabb hajlásszögeknél (45° felett )

Kiegészítő megoldásként alkalmazhatók:
– viharkapcsozás, horganyzott szegezés, csavarozás
– alátéthéjazat:
– párazáró vagy páraáteresztő tetőfólia
– deszkázatra helyezett vízhatlan alátétszigetelés
– alátéthéjazati funkciót is ellátó táblás hőszigetelő rendszer.

1.2 Rögzítések

Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén 45° alatti hajlásszögnél is rögzítendők a cserepek. (lásd OTÉK)
A szegély- és kúpcserepeket, a vápák és élgerincek mentén elhelyezkedő vágott cserepeket – a hajlásszögtől függetlenül – minden esetben feltétlenül rögzíteni kell.

1.3 Fokozott követelmények

A tetővel szemben támasztott fokozott követelmények:
– különleges helyi adottságok magassági és éghajlati viszonyok
(pl. porhó, nagy szélsebesség stb.)
– tetőtérbeépítés vagy padlástér-hasznosítás, illetve fafödémek
(alátéthéjazat szükséges)
– szerkezeti sajátosságok
(pl. hosszú szarufa vagy különleges tetőforma)

2. Alátéthéjazat

A Bramac Tectura, a Reviva és a Bramac Tegalit Star tetőcserép normál alátéthéjazattal 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható. Alátéthéjazat beépítése 30°-os tetőhajlásszög alatt és/vagy tetőtér hasznosításnál elengedhetetlen. A Bramac tetőrendszer alátéthéjazatai, azok tulajdonságai, alkalmazási területük a Tervezési útmutatóban találhatók.

 

3. Lécezés

3.1. Ellenléc 

Legkisebb ellenlécvastagság (cm), ha a tetőhajlásszög

Szarufahossz (m)
10 m-ig
10-15 m között
15-20 m között
20°
5,0
6,5
10,0
25°
5,0
5,0
6,5
30°
5,0
5,0
5,0
35° felett
5,0
5,0
5,0

Alátéthajazat készítése esetén a szellőző légrés biztosításához ellenlécezés szükséges.

3.2. Tetőléc

Az alkalmazott tetőléc feleljen meg az MSZ 17 300/2. szerint I. oszt. minőségnek. A tetőléc keresztmetszete a terhelés és a szarufaköz függvénye, azonban az alábbi értékeknél kisebb nem lehet:

Szarufaköz (cm)
80 cm-ig
80-100 cm között
100-120 cm között
Léckeresztmetszet (mm)
30/50
30/50
40/60